Close

Πολιτικοί Θεσμοί – Μέρος Α (Politics – Part A)

These are the 65 possible multiple choice Politics questions from Part A of the Greek Citizenship Test:

Θέμα 1
Συμπληρώστε τα κενά στο παρακάτω κείμενο:

Στην Ελλάδα, η νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη (α) ________ και τον
(β)________. H εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον (γ) ________ και την
(δ) ________.

Θέμα 2
Διαγράψτε τη λάθος απάντηση.

α) Το Σύνταγμα ορίζει ότι: «Την Κυβέρνηση αποτελεί 1) το Υπουργικό Συμβούλιο, 2) η
Κοινοβουλευτική ομάδα
, που απαρτίζεται από τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς».
β) Η θητεία των βουλευτών έχει διάρκεια 1) πέντε, 2) τέσσερα χρόνια.
γ) Το εκλογικό σύστημα που εφαρμόστηκε στις βουλευτικές εκλογές του 2019 στην Ελλάδα
ήταν 1) ενισχυμένη αναλογική, 2) πλειοψηφικό.
δ) Το 2019, οι εκλογικές περιφέρειες στην Ελλάδα -με εξαίρεση τις εκλογές για το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο- ήταν αριθμητικά 1) λιγότερες, 2) περισσότερες, συγκριτικά με τις
διοικητικές περιφέρειες της χώρας.

Θέμα 3
Έχετε αποφασίσει να ταξιδέψετε με φίλους με αυτοκίνητο στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Σε ποια από τις παρακάτω διαδρομές δεν θα χρειαζόταν να περάσετε από διασυνοριακό έλεγχο, επειδή τα κράτη που θα διασχίζατε ανήκουν στην ζώνη
Σένγκεν;

α) Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία, Βέλγιο
β) Αλβανία, Σερβία, Κροατία, Αυστρία
γ) Ιταλία, Ελβετία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο
δ) Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Αυστρία

Θέμα 4
Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις επιλέγοντας από τις λέξεις που σας
δίνονται:

πέντε (5), ελληνική καταγωγή, έξι (6), ιδιότητα του Έλληνα πολίτη

Για να εκλεγεί κάποιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα πρέπει να έχει τη(ν) (α) ____________ για τουλάχιστον (β) ____________ χρόνια. Επίσης, θα πρέπει να έχει από πατέρα ή μητέρα (γ) ____________, να είναι τουλάχιστον 40 ετών και να έχει τη νόμιμη ικανότητα του εκλέγειν.
Η διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, σε περίπτωση που ο εν ενεργεία
Πρόεδρος αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του για πάνω από 30 ημέρες, σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να καθυστερήσει περισσότερο από ____________ συνολικά μήνες, αφότου άρχισε η διαδικασία αναπλήρωσής του.

Θέμα 5
Σημειώστε τη σωστή απάντηση με βάση τις επιλογές που σας δίνουμε:

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, Συνήγορος του Πολίτη, Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ)


Σε ποια Ανεξάρτητη Αρχή θα απευθυνόσασταν εάν:

α) Είχατε στείλει εδώ και 6 μήνες έγγραφο αίτημα στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και δεν λάβατε ποτέ απάντηση;
β) Βλέπατε στην τηλεόραση κάποια εκπομπή που θεωρούσατε ότι παραβιάζει τις διατάξεις
για την προστασία των ανήλικων τηλεθεατών;
γ) Λαμβάνατε στο κινητό σας τηλέφωνο διαφημιστικά μηνύματα από επιχείρηση στην οποία
δεν είχατε δώσει ποτέ τα στοιχεία σας;
δ) Σας ενδιέφερε να ενημερωθείτε σχετικά με ευκαιρίες πρόσληψης στον Δημόσιο Τομέα;

Θέμα 6

Politics question 6

Στην εικόνα βλέπετε ένα στιγμιότυπο από παλαιότερη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε Ολομέλεια. Με αφορμή αυτήν την εικόνα, απαντήστε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι Σωστές (Σ) και ποιες Λανθασμένες (Λ):

α) Ο αριθμός των Ελλήνων Ευρωβουλευτών κατά την περίοδο 2019-2024 είναι 24.
β) Δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για Ευρωβουλευτές έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα της εκλογής.
γ) Οι Έλληνες Ευρωβουλευτές εκλέγονται από τη Βουλή των Ελλήνων.
δ) Οι Ευρωεκλογές πραγματοποιούνται πάντα την ίδια ημέρα σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Θέμα 7
Σημειώστε τη σωστή απάντηση.

Στην Ελλάδα απαγορεύεται η άσκηση της λατρείας άλλων θρησκειών;
α) Ναι
β) Όχι, εφόσον πρόκειται για άλλο χριστιανικό δόγμα.
γ) Ναι, εκτός αν η άσκηση λατρείας πραγματοποιείται σε ιδιωτικό χώρο.
δ) Όχι, με την προϋπόθεση να μην προσβάλει τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη.

Θέμα 8
Αντιστοιχίστε τα γεγονότα της στήλης Α με τις χρονολογίες της στήλης Β:

ΑΒ
1. Είσοδος της Ελλάδας στην ΕΟΚΑ. 2000
2. Ολοκλήρωση της ένταξης της Ελλάδας στην ΕυρωζώνηΒ. 1983
3. Ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη ΣένγκενΓ. 1981
4. Πρώτη Ελληνική Προεδρία της ΕΕΔ. 2002

Θέμα 9
Αντιστοιχίστε τα πολιτικά πρόσωπα της στήλης Α με τα Όργανα και τους Θεσμούς στους οποίους εκπροσωπούν τη χώρα μας και βρίσκονται στη στήλη Β.

ΑΒ
1.Πρωθυπουργόςα. (άτυπο) Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων (Ecofin)
2.Υπουργός Οικονομικώνβ.Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
3.Υπουργόςγ. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
4. Διοικητής Τράπεζας της Ελλάδοςδ.Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (EKT)

Θέμα 10
Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις επιλέγοντας από τις λέξεις
που σας δίνουμε στο πλαίσιο.

Έξι (6), δώδεκα (12), εξήντα έξι (66), τριακόσιοι/ες/α (300)

Κατά την τρέχουσα Κοινοβουλευτική Περίοδο (ΙΗ΄):

α) Ο αριθμός των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή είναι ____________.
β) Ο αριθμός των Βουλευτών είναι ____________.
γ) Ο αριθμός των γυναικών που κατέλαβαν βουλευτική έδρα είναι ____________.
δ) Ο αριθμός των Βουλευτών επικρατείας είναι ____________.

Θέμα 11
Αντιστοιχίστε τα Δικαστήρια της χώρας που αναφέρονται στην στήλη Α με τις
αρμοδιότητες της στήλης Β:

ΑΒ
1. Άρειος Πάγοςα. Εξετάζει τη νομική ορθότητα των
αποφάσεων των ποινικών και πολιτικών
δικαστηρίων της Ελλάδας για τα
εγκλήματα που αφορούν στη ζωή την τιμή
και την περιουσία των πολιτών.
2. Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ)β. Κρίνει το κύρος των βουλευτικών
εκλογών και των δημοψηφισμάτων.
3. Ελεγκτικό Συνέδριογ. Ελέγχει τις δαπάνες και τη νομιμότητα
των δαπανών του κράτους
4. Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (ΑΕΔ)δ. Ελέγχει τη νομιμότητα των αποφάσεων
των διοικητικών δικαστηρίων και των
αποφάσεων της διοίκησης των διοικητικών δικαστηρίων και των αποφάσεων της διοίκησης.

Θέμα 12
Αντιστοιχίστε τις παρακάτω προσφωνήσεις της αριστερής στήλης με τα πρόσωπα της δεξιάς στήλης.

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗΑΞΙΩΜΑ
Εξοχότατος/ηα. Δήμαρχος
Μακαριώτατοςβ. Οικουμενικός Πατριάρχης
Παναγιώτατοςγ. Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης
Ελλάδος
Αξιότιμος/ηδ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Θέμα 13
Σημειώστε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι Σωστές (Σ) και ποιες Λανθασμένες (Λ).

Στην Ελλάδα τα ομόφυλα ζευγάρια μπορούν να:

α) συνάπτουν σύμφωνο συμβίωσης.
β) παντρεύονται με θρησκευτικό γάμο.
γ) γίνονται ανάδοχοι γονείς.
δ) υιοθετούν παιδιά, εφόσον έχουν τελέσει πολιτικό γάμο.

Θέμα 14
Αντιστοιχίστε τις αρμοδιότητες της στήλης Α με τα πρόσωπα/ θεσμούς της στήλης Β:

ΑΒ
1. Άσκηση νομοθετικής πρωτοβουλίας σε θέματα αρμοδιότητάς τουα. Πρόεδρος της ημοκρατίας
2. Διορισμός Πρωθυπουργού και Κυβέρνησηςβ. Υπουργός
3. πίβλεψη και αξιολόγηση των μελών της Κυβέρνησηςγ. Βουλευτής
4. Κατάθεση προτάσεων νόμουδ. Πρωθυπουργός

Θέμα 15
Με βάση το Σύνταγμα της χώρας μας, ποιες από τις παρακάτω διατυπώσεις είναι Σωστές (Σ) και ποιές Λανθασμένες (Λ);

α) Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις κάποιου ενδέχεται να επηρεάσουν μέρος των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων του.
β) Για να είναι έγκυρος ένας γάμος μεταξύ ενηλίκων, πρέπει να έχουν συναινέσει οι γονείς/ κηδεμόνες τους.
γ) Ο αθλητισμός τελεί υπό την προστασία και την ανώτατη εποπτεία του Κράτους.
δ) H κατοικία κάθε πολίτη είναι άσυλο.

Θέμα 16
Τα κτίρια που απεικονίζονται στις παρακάτω φωτογραφίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των πολιτικών/ πολιτειακών και δικαστικών θεσμών της Ελλάδας. Πώς ονομάζονται και ποιοι θεσμοί στεγάζονται σε αυτά; (πχ. Συμβούλιο της Επικρατείας. Το κτίριο στεγάζει το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της χώρας).

Θέμα 17
Πολλές φορές αντί για το όνομα ή τον τίτλο ενός θεσμικού προσώπου ή θεσμού χρησιμοποιούνται κάποιοι άλλοι “καθημερινοί” όροι (πχ. Πολιτική και πολιτειακή ηγεσία της χώρας εννοούμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, μέλη της Κυβέρνησης κα). Με βάση αυτό, αντιστοιχίστε τα στοιχεία της στήλης Α με εκείνα της στήλης Β.

ΑΒ
1. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσηςα. “Οι Βρυξέλλες”
2. Πρόεδρος της Δημοκρατίαςβ. “Η τέταρτη εξουσία”
3. Θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσηςγ. “Ανώτατος Πολιτειακός Άρχοντας”
4. Ελληνικό Κοινοβούλιοδ. “Ο ναός της δημοκρατίας”

Θέμα 18
Συμπληρώστε το παρακάτω κείμενο που σχετίζεται με την ιεράρχηση των κανόνων δικαίου στην Ελλάδα, επιλέγοντας από τις λέξεις που σας δίνονται στο παρακάτω πλαίσιο:

(το) Προεδρικό Διάταγμα, (ο) νόμος, (το) Σύνταγμα, (οι) ιδρυτικές συνθήκες

Στην Ελλάδα, (α) ____________ υπερισχύει έναντι όλων των εθνικών νομικών πράξεων. Στο ίδιο τυπικό επίπεδο με αυτό ωστόσο κατατάσσεται/ονται και (β) ____________ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολουθούν οι διεθνείς νομικές πράξεις που έχουν αναγνωριστεί από το ελληνικό κράτος, (γ) ____________ , (δ) ____________ και οι διοικητικές πράξεις.

Θέμα 19
Ανατρέχοντας στις γνώσεις σας γύρω από την εκλογή των αντιπροσώπων του λαού, σημειώστε τη σωστή απάντηση.

α) Στην Ελλάδα απαγορεύεται να διεξαχθούν δύο εκλογικές αναμετρήσεις την ίδια χρονιά.
β)Το ποσοστό εισόδου ενός εκλογικού σχηματισμού στη Βουλή είναι 3% επί των εγκύρων ψηφοδελτίων της Επικράτειας.
γ) Οι εκλογείς που βρίσκονται στο εξωτερικό, δεν μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.
δ) Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από το 2001 έπαψε να είναι υποχρεωτική.

Θέμα 20
Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι Σωστές (Σ) και ποιες Λανθασμένες (Λ);

α) Οι δημοτικές εκλογές στην Ελλάδα διεξάγονται κάθε 5 χρόνια.
β) Οι Περιφερειάρχες διορίζονται από τον υπουργό Εσωτερικών για 5 χρόνια.
γ) Οι Δήμοι ανήκουν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ βαθμού, ενώ οι Περιφέρειες στους ΟΤΑ Β’ Βαθμού.
δ) Το Άγιο Όρος ανήκει διοικητικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Θέμα 21
Συμπληρώστε τις δύο στήλες με τα στοιχεία που σας δίνονται ανάλογα με το
έργο τους:
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή, Στρατός Ξηράς,
Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ), Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία, Υπουργείο
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ)
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Θέμα 22
Σημειώστε τη σωστή απάντηση.
Τι από τα παρακάτω δεν επιτρέπεται σε μία γυναίκα στην Ελλάδα;
α) Να προχωρήσει, εντός των 12 πρώτων εβδομάδων, σε διακοπή κύησης (άμβλωση/
έκτρωση)
β) Να επισκεφθεί το Άγιο Όρος
γ) Να γίνει Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων
δ) Να θηλάσει σε δημόσιο χώρο

Θέμα 23
Σημειώστε σε ποιο από τα Σώματα Ασφαλείας/ Ένοπλες Δυνάμεις αντιστοιχούν
τα παρακάτω πηλίκια.
Α) Β)
Γ) Δ)

Θέμα 24
Αντιστοιχίστε τα Ειδικά Δικαστήρια (αριστερή στήλη) με τα άτομα/ νομικά
πρόσωπα στα οποία ασκεί έλεγχο (δεξιά στήλη).
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

 1. Ειδικό Δικαστήριο Ευθύνης Υπουργών α. Δικαστικοί λειτουργοί
 2. Δικαστήριο Αγωγών Κακοδικίας β. Κράτος, ΟΤΑ (Οργανισμοί Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης), ΝΠΔΔ (Νομικά Πρόσωπα
  Δημοσίου Δικαίου)
 3. Ελεγκτικό Συνέδριο γ. Μέλη της κυβέρνησης ή υφυπουργοί
 4. Στρατοδικείο δ. Στρατιωτικό προσωπικό στρατού ξηράς

Θέμα 25
Αντιστοιχίστε τους Διεθνείς Οργανισμούς της αριστερής στήλης με τις
χρονολογίες κατά τις οποίες προσχώρησε η Ελλάδα σε αυτούς.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ

 1. Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) α. 1949
 2. ΝΑΤΟ (Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου) β. 1952
 3. Συμβούλιο της Ευρώπης γ. 1961
 4. Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και
  Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)
  δ. 1945

Θέμα 26
Σημειώστε τη σωστή απάντηση.
Ποια από τα παρακάτω πολιτικά πρόσωπα μπορούν να αναλάβουν το αξίωμά τους,
χωρίς να έχουν εκλεγεί απευθείας από τον λαό;
α) Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Υπουργός, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου
β) Υπουργός, Υφυπουργός, Δήμαρχος
γ) Δήμαρχος, Περιφερειάρχης, Υπουργός άνευ Χαρτοφυλακίου
δ) Περιφερειάρχης, Υπουργός, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

Θέμα 27
Αντιστοιχίστε τα είδη των δικαστηρίων που αναφέρονται στην αριστερή στήλη
με τα δικαστήρια της δεξιάς στήλης.
ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

 1. Ποινικό α. Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο
 2. Διοικητικό β. Ειρηνοδικείο
 3. Πολιτικό γ. Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ)
 4. Ειδικό δ. Αεροδικείο

Θέμα 28
Αντιστοιχίστε τον τύπο εκπαιδευτηρίου της στήλης Α με τις βαθμίδες
εκπαίδευσης της στήλης Β.
Α Β

 1. Πανεπιστήμιο α. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
 2. Ίδρυμα Επαγγελματικής Κατάρτισης
  (ΙΕΚ)
  β. Ανώτατη/ Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 3. Δημοτικό γ. Μεταλυκειακή Εκπαίδευση
 4. Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) δ. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Θέμα 29
Στην εικόνα βλέπετε ένα γράφημα σχετικό με τα αποτελέσματα των τελευταίων
βουλευτικών εκλογών (Ιούλιος 2019). Με αφορμή αυτό, να απαντήσετε στα εξής:
α) Ποια κόμματα βρίσκονται στη Βουλή κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο
(ΙΗ’);
β) Ποια από αυτά τα κόμματα της τρέχουσας Κοινοβουλευτικής περιόδου, μπήκαν για
πρώτη φορά στη Βουλή;
γ) Τι ώρα ανοίγουν και τι ώρα κλείνουν οι κάλπες στις βουλευτικές εκλογές;
δ) Πότε είχαν πραγματοποιηθεί οι ακριβώς προηγούμενες εκλογές πριν τον Ιούλιο του
2019 (μήνας και έτος);

Θέμα 30
Να αναγνωρίσετε σε ποια από τις υπηρεσίες της στήλης Α αντιστοιχούν τα
τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης που σας δίνονται στη στήλη Β.
Α Β
1.Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης α.100
2.Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) β.199
3.Πυροσβεστική Υπηρεσία γ.166
4.Άμεση Δράση δ. 112

Θέμα 31
Σημειώστε τη σωστή απάντηση.
Σύμφωνα με την “αρχή της δεδηλωμένης”, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 84 του
Συντάγματος:
α) Η κυβέρνηση οφείλει να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή, ενώ παράλληλα
η Βουλή έχει δικαίωμα να άρει την εμπιστοσύνη της ανά πάσα στιγμή με ψήφο
δυσπιστίας.
β) Μέσα σε 20 ημέρες από την ορκωμοσία του Πρωθυπουργού, η Κυβέρνηση
υποχρεούται να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης και μπορεί να τη ζητά και οποτεδήποτε
άλλοτε.
γ) H Βουλή δεν μπορεί να αποσύρει την εμπιστοσύνη της από μεμονωμένο μέλος της
Κυβέρνησης.
δ) Κατά την ψηφοφορία για την ψήφο εμπιστοσύνης/ δυσπιστίας δεν μπορούν να
ψηφίσουν οι Υπουργοί και Υφυπουργοί που είναι μέλη της Βουλής

Θέμα 32
Σημειώστε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι Σωστές (Σ) και ποιες
Λανθασμένες (Λ).
Στην Ελλάδα θεωρούνται άκυροι όσοι γάμοι:
α) έχουν γίνει στην Εκκλησία (θρησκευτικοί γάμοι).
β) έχουν πραγματοποιηθεί από δήμαρχο.
γ) Όσοι πραγματοποιούνται από αστυφύλακα.
δ) Όσοι πραγματοποιούνται από συμβολαιογράφο.

Θέμα 33
Παρακάτω σας δίνονται οι φωτογραφίες τεσσάρων πολιτικών που ανέλαβαν το
αξίωμα του Πρωθυπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά την τελευταία
δεκαετία (2011-2021). Για κάθε έναν από αυτούς θα θέλαμε να γράψετε: α) το
ονοματεπώνυμό του και β) τη χρονιά ή τις χρονιές εκλογής του (πχ.
Κωνσταντίνος Σημίτης- 1996).
Α) Β)
Γ) Δ)

Θέμα 34
Σημειώστε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι Σωστές (Σ) και ποιες
Λανθασμένες (Λ).
Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί κάποιος να αρνηθεί να πληρώσει διοικητικό πρόστιμο;
α) Αν του επιβλήθηκε προφορικά από όργανο της δημόσιας τάξης (π.χ δημοτική
αστυνομία)
β) Αν έλαβε έγγραφη βεβαίωση προστίμου με ανεπαρκή αιτιολογία.
γ) Αν δεν γνώριζε τον παράνομο χαρακτήρα της πράξης του.
δ) Αν είχε λάβει διαβεβαίωση από αρμόδιο υπάλληλο ότι δεν απαιτείται να πληρώσει.

Θέμα 35
Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:
α) Η Ελλάδα έχει προεδρεύσει του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ Κοινότητας
φορές.
β) Η πρώτη φορά που η Ελλάδα ανέλαβε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης/
Κοινότητας ήταν το .
γ) Η Ελλάδα, όπως και κάθε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ, ασκεί
την Προεδρία
του Συμβουλίου της ΕΕ για διάστημα έξι μηνών.
δ) Η επόμενη Προεδρία της Ελλάδας στο Συμβούλιο της ΕΕ έχει προγραμματιστεί να
ξεκινήσει τον _
.

Θέμα 36
Σημειώστε τη σωστή απάντηση.
Ποιο αξίωμα δεν έχει αναλάβει ποτέ γυναίκα στην Ελλάδα;
α) Πρωθυπουργός
β) Πρόεδρος της Δημοκρατίας
γ) Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων
δ) Υπουργός Εθνικής Άμυνας

Θέμα 37
Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις επιλέγοντας μεταξύ των
αριθμών που σας δίνουμε:
2, 1, 1, 2
α) Η προεκλογική περίοδος για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές ξεκινά
μήνα/ες πριν την διεξαγωγή τους.
β) Κατά τη διάρκεια μίας προεκλογικής περιόδου οι υποψήφιοι βουλευτές –
εξαιρουμένων των Προέδρων ή Αρχηγών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών
Επικρατείας- μπορούν να εμφανιστούν φορά/ φορές σε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας. γ) Κατά τη διάρκεια μίας προεκλογικής περιόδου οι υποψήφιοι βουλευτές – εξαιρουμένων των Προέδρων ή Αρχηγών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών Επικρατείας- μπορούν να εμφανιστούν φορά/ φορές σε ραδιοφωνικό ή
τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας.
δ) Η απαγόρευση δημοσιοποίησης δημοσκοπήσεων για την πρόθεση ψήφου των
εκλογέων ξεκινά _
ημέρα/ ες πριν τις εκλογές για την ανάδειξη μελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Θέμα 38
Ποιες από τις παρακάτω διατυπώσεις είναι Σωστές (Σ) και ποιες Λανθασμένες
(Λ);
α) Από τη Μεταπολίτευση έως και σήμερα στην Ελλάδα έχουν διεξαχθεί τρία
δημοψηφίσματα.
β) Από τη Μεταπολίτευση έως σήμερα μόλις έξι Κυβερνήσεις κατάφεραν να
ολοκληρώσουν τη θητεία τους.
γ) Σήμερα διανύουμε την Γ’ Ελληνική Δημοκρατία.
δ) Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης είναι υποχρεωμένα να μεταδίδουν μηνύματα
σχετικά με το δημοψήφισμα έως και δύο μέρες (δηλαδή έως την Παρασκευή) πριν από
τη διεξαγωγή του.

Θέμα 39
Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει σημειώσει αξιόλογη πρόοδο σε ό,τι αφορά
την ψηφιακή μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα. Αντιστοιχίσετε τις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες της στήλης Α με τις αρμοδιότητες που αναφέρονται
στη στήλη Β.
Α Β

 1. TaxisNet Α. Έκδοση βεβαίωσης φορολογικής
  ενημερότητας
 2. e- ΕΦΚΑ Β. Εύρεση απόφασης υφυπουργού της
  Κυβέρνησης
 3. myKEPlive Γ. Ανανέωση δελτίου ανεργίας
 4. www.diavgeia.gov.gr Δ. Υποβολή αίτησης για απονομή
  σύνταξης γήρατος

Θέμα 40
Σημειώστε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι Σωστές (Σ) και ποιες
Λανθασμένες (Λ).
Στην Ελλάδα:
α) Η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα έγκλημα που διώκεται αυτεπάγγελτα.
β) Ο βιασμός εντός του γάμου θεωρείται κακούργημα.
γ) Η απλή σωματική βλάβη που μπορεί να προκαλέσει ένας άνδρας στην έγκυο
σύζυγό του κατά την διάρκεια ενός τσακωμού, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον
δύο ετών.
δ) Αν η γυναίκα κατά τη διάρκεια ενός τσακωμού προσβάλει την αξιοπρέπεια του
συζύγου της μιλώντας του με ιδιαίτερα ταπεινωτικό λόγο ή έργο, που ανάγεται στη
γενετήσια ζωή του, μπορεί να τιμωρηθεί με φυλάκιση έως δύο ετών.

Θέμα 41
Ποιες από τις παρακάτω διατυπώσεις είναι Σωστές (Σ) και ποιες Λανθασμένες
(Λ);
Σύμφωνα με τον αναθεωρημένο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και τον ισχύοντα
αντικαπνιστικό νόμο:
α) Η χρήση των ζωνών ασφαλείας είναι υποχρεωτική τόσο για τους οδηγούς όσο και
για τους επιβάτες.
β) Η τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων ταχύτητας επιτρέπεται, εφόσον γίνεται σε μη
κεντρική οδική αρτηρία και σε αυτή συμμετέχουν άτομα άνω των 20 ετών.
γ) Αν κάποιος οδηγός πετάξει από το παράθυρο του αυτοκινήτου του τσιγάρο,
τιμωρείται επί τόπου με αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας και της άδειας
οδήγησης για 60 ημέρες.
δ) Αν κάποιος οδηγός ΙΧ καπνίζει ενώ στο όχημα επιβαίνει ανήλικο παιδί (ηλικία
κάτω των 12 ετών) τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ.

Θέμα 42
Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω διατυπώσεις.
Η απώλεια της Ελληνικής ιθαγένειας γίνεται, κυρίως, στις εξής περιπτώσεις: α) Με
κτήση _, β) με __ και γ) με δήλωση .
Αντίθετα, την Ελληνική ιθαγένεια μπορεί να αποκτήσει κάποιος με τη γέννησή του, στις
εξής περιπτώσεις: Με βάση τη συγγένεια εξ αίματος (ius sanguinis) και δ) με βάση
________
.

Θέμα 43
Αντιστοιχίστε τους πολιτικούς της αριστερής στήλης με κάποια από τα ιστορικά
γεγονότα με τα οποία συνδέονται και αναφέρονται στην δεξιά στήλη.
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ

 1. Γεώργιος Ράλλης α. Επικύρωση της ένταξης της χώρας στην
  Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ)
 2. Κωνσταντίνος Καραμανλής β. Αποκατάσταση της δημοκρατίας, αίτημα
  ένταξης στην Ευρωπαϊκή Οικονομική
  Κοινότητα (ΕΟΚ)
 3. Κωνσταντίνος Σημίτης γ. Ένταξη της Ελλάδας στην Οικονομική
  και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ)
 4. Ανδρέας Παπανδρέου δ. Προοδευτικές μεταρρυθμίσεις στο
  οικογενειακό δίκαιο, την εκπαίδευση και τη
  δημόσια διοίκηση, ίδρυση του Εθνικού
  Συστήματος Υγείας

Θέμα 44
Συμπληρώστε τις παρακάτω διατυπώσεις.
Σύμφωνα με το Σύνταγμα:
α) Η προστασία του φυσικού και περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του
Κράτους και δικαίωμα του καθενός.
β) H απεργία αποτελεί δικαίωμα και ασκείται από τις νόμιμα συστημένες
____
.
γ) Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα
______ για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας.
δ) Το κράτος έχει δικαίωμα να διαθέσει εγκαταλειμμένες εκτάσεις για την αξιοποίησή
τους υπέρ της εθνικής οικονομίας και την αποκατάσταση των __.

Θέμα 45
Ποια από τις παρακάτω διατυπώσεις είναι λάθος;
Το κράτος, όπως ρητά αναφέρεται στο Σύνταγμα, οφείλει να μεριμνά για:
α) την περίθαλψη των απόρων.
β) την επαγγελματική ένταξη των ατόμων με αναπηρίες.
γ) την επίλυση των κληρονομικών διαφορών που προκύπτουν μεταξύ των πολιτών.
δ) την προστασία του θεσμού της οικογένειας.

Θέμα 46
Σημειώστε ποιες από τις παρακάτω διατυπώσεις είναι Σωστές (Σ) και ποιες
Λανθασμένες (Λ).
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας:
α) Απονέμει τους βαθμούς σε όσους υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.
β) Δεν έχει άλλες αρμοδιότητες, παρά μόνο όσες του απονέμουν ρητά το Σύνταγμα
και οι νόμοι.
γ) Αν παραπεμφθεί σε δίκη, ακόμη και αν στη συνέχεια αθωωθεί, δεν μπορεί να
αναλάβει πάλι τα καθήκοντά του.
δ) Μπορεί να δικαστεί μόνο από το Ειδικό Δικαστήριο.

Θέμα 47
Στον πολιτικό διάλογο, συχνά, τα πολιτικά κόμματα και οι θεσμοί αναφέρονται
με τις οδούς/ ονόματα κτισμάτων, όπου στεγάζονται τα γραφεία τους. Με βάση
το παραπάνω μπορείτε να αντιστοιχίσετε, βάσει της έδρας εγκατάστασης, τα
στοιχεία της στήλης Α με εκείνα της στήλης Β;
Α Β

 1. Πρωθυπουργός α. “Το Μέγαρο Μαξίμου”/ “Η Ηρώδου
  Αττικού”
 2. ΚΙΝΑΛ β. “Η Κουμουνδούρου”
 3. ΣΥΡΙΖΑ γ. “Η Πειραιώς”
 4. ΝΔ δ. “Η Χαριλάου Τρικούπη”

Θέμα 48
Σημειώστε τη σωστή απάντηση.
Ποιος συνδυασμός φορέων έχει την ευθύνη για τη συντήρηση του οδικού δικτύου στην
Ελλάδα;
α) Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Εταιρίες Παραχώρησης, Περιφέρειες, Δήμοι
β) Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Τροχαία, Περιφέρειες, Δήμοι
γ) Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιφέρειες
δ) Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Δήμοι

Θέμα 49
Σημειώστε ποιες από τις παρακάτω διατυπώσεις είναι Σωστές (Σ) και ποιες
Λανθασμένες (Λ).
Μετά την τελευταία αναθεώρηση του συντάγματος βλέπουμε ότι ανάμεσα στις εννέα
ουσιαστικές αλλαγές που έγιναν είναι:
α) Η κρατική μέριμνα για αξιοπρεπή διαβίωση μέσω ενός συστήματος ελάχιστου
εγγυημένου εισοδήματος.
β) Η αποσύνδεση της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από την απειλή
διάλυσης της Βουλής και τη διεξαγωγή εκλογών.
γ) Η κατοχύρωση του δικαιώματος της λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας.
δ) Η δυνατότητα της αντιπολίτευσης να προκαλεί τη σύσταση τριών εξεταστικών
επιτροπών ανά κοινοβουλευτική περίοδο για θέματα δικής της επιλογής.

Θέμα 50
Σημειώστε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι Σωστές (Σ) και ποιες
Λανθασμένες (Λ).
Στην Ελλάδα παρέχεται/παρέχονται δωρεάν από το κράτος:
α) Η παιδεία, εξαιρουμένης της ανώτατης εκπαίδευσης
β) Οι μετακινήσεις με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σε άτομα με αναπηρία
γ) Νοσηλευτική, διαγνωστική και φαρμακευτική κάλυψη σε ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες
δ) Τα φάρμακα για όλους τους συνταξιούχους

Θέμα 51
Σημειώστε ποιες από τις παρακάτω διατυπώσεις είναι Σωστές (Σ) και ποιες
Λανθασμένες (Λ).
Στην Ελλάδα η ελευθερία της Τέχνης προστατεύεται από το Σύνταγμα. Παρ’ όλα αυτά
σε ποιες περιπτώσεις θα μπορούσαν να επιβληθούν περιορισμοί στην καλλιτεχνική
δημιουργία;
α) Απαγόρευση εισόδου ανηλίκων σε κινηματογραφική αίθουσα, αν το έργο που
προβάλλεται κρίνεται ως ακατάλληλο.
β) Απαγόρευση κυκλοφορίας βιβλίου μυθοπλασίας, επειδή θεωρήθηκε από μερίδα
πολιτών ότι προσβάλλει το θρησκευτικό τους αίσθημα.
γ) Απαγόρευση αυτοσχέδιας παράστασης σε κοινόχρηστο χώρο χωρίς να έχει ζητηθεί
άδεια.
δ) Απαγόρευση δημιουργίας graffiti στους τοίχους ενός ξένου σπιτιού, χωρίς τη
συναίνεση του ιδιοκτήτη.

Θέμα 52
Σημειώστε ποιες από τις παρακάτω διατυπώσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες
είναι Λανθασμένες (Λ).
α) Το Άγιο Όρος είναι αυτοδιοικούμενο και δεν βρίσκεται υπό την κυριαρχία του
Ελληνικού κράτους.
β) Όλοι όσοι μονάζουν στο Άγιο Όρος αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια μόλις
προσληφθούν ως δόκιμοι ή μοναχοί.
γ) Η διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και ασφάλειας στο Άγιο Όρος ανήκει στο Ελληνικό
κράτος.
δ) Το Άγιο Όρος τοποθετείται γεωγραφικά στο νότιο τμήμα της χώρας.

Θέμα 53
Αντιστοιχίστε τις Δ.Ε.Κ.Ο. που βρίσκονται στη στήλη Α με κάποια από τα
βασικά πεδία δραστηριοποίησής τους, τα οποία σας δίνονται στη στήλη Β.
Α Β

 1. ΕΥΔΑΠ α. Παροχή δημόσιων αστικών
  συγκοινωνιών
 2. ΔΕΗ β. Παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικού
  ρεύματος
 3. ΕΛΤΑ γ. Προσφορά ταχυδρομικών υπηρεσιών
  και υπηρεσιών ταχυμεταφορών
 4. ΟΑΣΑ δ. Παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και
  αποχέτευσης

Θέμα 54
Παρακάτω δίνονται τα ονόματα τεσσάρων προσώπων της πολιτικής σκηνής της
Ελλάδας από την Μεταπολίτευση έως σήμερα. Αντιστοιχίστε κάθε ένα από αυτά με τα
αξιώματα που σας δίνονται στην δεξιά στήλη.
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΞΙΩΜΑ

 1. Ξενοφών Ζολώτας α. Πρόεδρος της Δημοκρατίας
 2. Χρήστος Σαρτζετάκης β. Γενικός Γραμματέας ΚΚΕ
 3. Χαρίλαος Φλωράκης γ. Πρωθυπουργός
 4. Ευάγγελος Αβέρωφ δ. Πρόεδρος ΝΔ

Θέμα 55
Σημειώστε τη σωστή απάντηση.
Ποιο από τα παρακάτω πολιτικά κόμματα της Μεταπολίτευσης δεν είχε ποτέ γυναίκα
αρχηγό/ γενικό γραμματέα;
α) Το Ποτάμι
β) ΚΙΝ.ΑΛ. (Κίνημα Αλλαγής)
γ) Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου (Συνασπισμός)
δ) Κ.Κ.Ε. (Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος)

Θέμα 56
Σημειώστε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι Σωστές (Σ) και ποιες
Λανθασμένες (Λ).
α) Η πιο πρόσφατη εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ελλάδα
πραγματοποιήθηκε το 2020.
β) Η πρώτη κυβερνητική θητεία του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε το 2014.
γ) Το 2012 πραγματοποιήθηκαν 2 φορές βουλευτικές εκλογές.
δ) Το 2015 πραγματοποιήθηκαν 2 φορές βουλευτικές εκλογές.

Θέμα 57
Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω διατυπώσεις επιλέγοντας από τις λέξεις
που σας δίνουμε στο πλαίσιο.
Υπουργό(ς), Πρόεδρο(ς) της Βουλής, Πρόεδρο(ς) της Δημοκρατίας, Βουλευτή(ς)
Σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής:
α) Κάθε βουλευτής μπορεί οποτεδήποτε να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα.
Την παραίτησή του την υποβάλλει γραπτώς στον __________ .
β) Κάποιο μέλος του Προεδρείου της Βουλής δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και
_ . Υπάρχει ασυμβίβαστο.
γ) Η κήρυξη της έναρξης των εργασιών της βουλευτικής περιόδου γίνεται από τον
_________________
αυτοπροσώπως ή δια του Πρωθυπουργού.
δ) Στην Ολομέλεια της Βουλής μπορεί να συμμετέχει κάθε ___ .

Θέμα 58
Τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των καταναλωτών στην Ελλάδα
προστατεύονται από το κράτος μέσω ειδικών φορέων που έχει δημιουργήσει.
Συμπληρώστε τα ονόματα αυτών των φορέων στα παρακάτω κενά, με βάση τις
λέξεις που σας δίνουμε.
Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή, Επιτροπή Ανταγωνισμού, Ρυθμιστική
Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), Συνήγορος του Καταναλωτή
α) Ο/Η/Το _____ αναλαμβάνει δωρεάν διαμεσολάβηση για τη φιλική
διευθέτηση διαφορών των καταναλωτών ή των ενώσεών τους με προμηθευτές του
δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.
β) Την ευθύνη για την καταπολέμηση των πρακτικών που περιορίζουν ή νοθεύουν τον
ανταγωνισμό και καταλήγουν σε βλάβη των καταναλωτών έχει ο/η/το
_______.
γ) Τον βαθμό και την αποτελεσματικότητα του ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά
ενέργειας και τις τιμές για τους οικιακούς καταναλωτές εποπτεύει ο/η/το
____.
δ) Για την προστασία των οφειλετών από αθέμιτες πρακτικές είσπραξης των
απαιτήσεων αρμόδιος/α/ο είναι ο/η/το ________ του Υπουργείου
Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Θέμα 59
Σημειώστε τη σωστή απάντηση.
Αν διαβάζοντας μία εφημερίδα δείτε τη φράση “τα πολιτειακά και πολιτικά όργανα” του
κράτους, θα καταλάβετε ότι πρόκειται για:
α) τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τη Βουλή, την Κυβέρνηση και τα Όργανα της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
β) τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, την Κυβέρνηση, τον
Αρχιεπίσκοπο Αθηνών
γ) τον Πρωθυπουργό, τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο της
Ακαδημίας Αθηνών, τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου
δ) τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής, τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, τον
Αρχιεπίσκοπο

Θέμα 60
Αντιστοιχίσετε τα επαγγέλματα της αριστερής στήλης με τα αρχικά των
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων της δεξιάς στήλης.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

 1. Δημόσιοι Υπάλληλοι α. ΟΕΝΓΕ
 2. Ιδιωτικοί Υπάλληλοι β. ΓΣΕΕ
 3. Υπάλληλοι Τοπικής Αυτοδιοίκησης γ. ΠΟΕ- ΟΤΑ
 4. Γιατροί Δημοσίου δ. ΑΔΕΔΥ

Θέμα 61
Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις, επιλέγοντας από τις λέξεις
που σας δίνονται παρακάτω:
πλήρους απασχόλησης, αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης
α) Αν μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη συμφωνήθηκε ρητώς ή σιωπηρώς η
συγκεκριμένη διάρκεια του χρόνου εργασίας ή αν κάτι τέτοιο προκύπτει από το είδος
και τη φύση της εργασίας, τότε πρόκειται για Σύμβαση εργασίας
________ .
β) Σύμβαση εργασίας _ υπάρχει, όταν η χρονική διάρκειά της δεν
καθορίζεται και δεν συνάγεται από το είδος και τον σκοπό της σύμβασης. Μπορεί δε
να λήξει μόνο με καταγγελία από τον εργοδότη.
γ) Αν ένας εργαζόμενος δουλεύει με πλήρες ωράριο και για όλες τις εργάσιμες ημέρες
της εβδομάδας, σύμφωνα με τη σχετική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, τότε η
σύμβασή του θεωρείται ________
.
δ) Με τη Σύμβαση ___ καθορίζεται διάρκεια ημερήσιας ή εβδομαδιαίας
ή δεκαπενθήμερης ή μηνιαίας εργασίας μικρότερη από την κανονική.

Θέμα 62
Σημειώστε ποιες από τις παρακάτω διατυπώσεις είναι Σωστές (Σ) και ποιες
Λανθασμένες (Λ).
α) Οι πολίτες χωρών της ΕΕ θεωρείται συνήθως πως έχουν ως φορολογική κατοικία
τη χώρα όπου διαμένουν πάνω από 6 μήνες τον χρόνο.
β) Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, ένας Ευρωπαίος πολίτης που εργάζεται σε άλλο
κράτος- μέλος από εκείνο που έχει υπηκοότητα, φορολογείται με άλλους όρους σε
σχέση με τους υπηκόους της χώρας αυτής.
γ) Στην Ελλάδα τα ζευγάρια που έχουν τελέσει γάμο (θρησκευτικό, πολιτικό) ή
σύμφωνο συμβίωσης οφείλουν να καταθέτουν κοινή φορολογική δήλωση.
δ) Στην καθημερινότητα, όταν κάποιος θέλει να αναφερθεί στη Δήλωση Φορολογίας
Εισοδήματος, συνήθως κάνει λόγο για το “ Ε1”.

Θέμα 63
Σημειώστε τη λανθασμένη απάντηση.
α) Αν είστε Έλληνας υπήκοος, αλλά ζείτε στην Ισπανία, έχετε το δικαίωμα του εκλέγειν
και εκλέγεσθαι στις δημοτικές εκλογές στη συγκεκριμένη χώρα.
β) Αν κάποιος τελέσει πολιτικό γάμο στην Ελλάδα, δεν είναι απαραίτητο ότι θα
αναγνωριστεί σε άλλο κράτος της ΕΕ.
γ) Τα περιουσιακά δικαιώματα και το δικαίωμα διατροφής ενδέχεται να αλλάζουν από
χώρα σε χώρα εντός της ΕΕ για τα ζευγάρια (ετερόφυλα και ομόφυλα) που έχουν
συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.
δ) Ένας Έλληνας πολίτης, αν έχει ζήσει νόμιμα και πληροί τους όρους διαμονής σε
άλλη χώρα της ΕΕ επί 5 συναπτά (συνεχόμενα) έτη, αποκτά αυτομάτως το δικαίωμα
μόνιμης διαμονής στη χώρα αυτή.

Θέμα 64
Αντιστοιχίστε τα πολιτικά κόμματα της δεξιάς στήλης με τα Ευρωπαϊκά πολιτικά
κόμματα της στήλης Β, με τα οποία συνδέονται:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ

 1. Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) α. Κόμμα Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (PES)
 2. Κίνημα Αλλαγής (ΚΙΝ.ΑΛ.) β. Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP)
  3.Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
  (ΣΥΡΙΖΑ)
  γ. Χωρίς ένταξη σε κάποια από τις
  αναγνωρισμένες πολιτικές ομάδες του
  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 3. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος (ΚΚΕ) δ. Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά- Βόρεια
  Πράσινη Αριστερά (GUE – NGL)

Θέμα 65
Σημειώστε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι Σωστές (Σ) και ποιες
Λανθασμένες (Λ).
Στην Ελλάδα η χρηματοδότηση προς πολιτικά κόμματα, συνασπισμούς κομμάτων και
υποψήφιους πολιτικούς απαγορεύεται να προέρχεται από:
α) Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
β) Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού.
γ) Εκδότες εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας.
δ) Από το κράτος.